cheap nfl jerseys http://www.cheapjerseyslan.com nfl jerseys wholesale nfl nike jerseys wholesale wholesale nfl jerseys Top Five Most Terrible Nfl Jerseys All Forms Of Nfl Jerseys Feel The Fun Of You Obtain Sports Programming

มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา

ขอเชิญประชาชนร่วม บริจาคมือถือเก่า ที่่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิล

รายได้มอบให้
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ
โครงการเพื่อปนับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
บริจาคได้ที่ หน่วยงาน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศ อบต. เทศบาลจำบล เทศยาลเมือง ทุกแห่ง