กลุ่มข้อลด-ข้อเพิ่ม

37_12_06_17_AdapterA_D1
119-AdapterA_D2