ข้อต่อสวมเร็ว (Coupling)

275ka02-ss
330-01-ss
330-03-ss
330-04-s
330-05-ss