มือถือเก่าไป เครื่องมือแพทย์ใหม่มา

การเลือกสายไฮดรอลิคอย่างเหมาะสม
May 19, 2017
ขอเชิญประชาชนร่วม บริจาคมือถือเก่า ที่่เสียแล้ว ไม่ใช่แล้ว ทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อเพื่อนำไปรีไซเคิล

รายได้มอบให้
โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ ทางการแพทย์ 30 แห่งทั่วประเทศ
โครงการเพื่อปนับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย
บริจาคได้ที่ หน่วยงาน อปท. ทุกแห่งทั่วประเทศ อบต. เทศบาลจำบล เทศยาลเมือง ทุกแห่ง