สายสเตนเลสทักทนความร้อน

91_14_08_08_slh1

สายสแตนเลสถักทนความร้อน 1

91_14_08_08_slh2

สายสแตนเลสถักทนความร้อน 2

91_14_08_08_slh3

สายสแตนเลสถักทนความร้อน 3

91_14_08_08

สายสแตนเลสถักทนความร้อน 4

91fqp0
913210
914zj03
91idj04
91bgu06
91ra302
91sdf07
912en01