สายไฮดรอลิคลวด 2 ชั้น(100R2AT)

เป็นสายสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิค ประกอบด้วยโครงสร้างด้านนอกเป็นยาง

–โครงสร้างด้านในเป็นลวด 2 ชั้น แรงดันตามมาตรฐาน SAE100R2AT /DIN - EN 853 2SN