สายส่งนำมัน

 
สายขนส่งน้ำมัน(Rail Road Tanker Hose)
 
สายส่งน้ำมัน(Oil Delivery Hose)