Payment Method

วิธีการชำระเงิน

โดยการโอนเข้าบัญชี

ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
สาขาย่อยแฟคตอรี่แลนด์ บางบัวทอง ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 379-2-12464-7

 

ธนาคารกรุงเทพ
บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
สาขานพวงศ์-ลาดหลุมแก้ว  ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 248-0-47800-3

 

ธนาคารกสิกรไทย
บริษัท เค แอนด์ พี ไฮดรอลิค จำกัด
สาขาถนนบางกรวย-ไทรน้อย       ประเภทออมทรัพย์
เลขที่ 027-1-20578-3