ฉลาดก่อนซื้อ

คำถามที่ควรถามตัวเองก่อนซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิค
เครื่องอัดไฮดรอลิคด้วยอากาศ เป็นหนึ่งในอีกแขนงของเครื่องอัดไฮดรอลิคต่างๆ โดยที่เครื่องอัดชนิดนี้จะเน้นไปที่การใช้อากาศที่ปั๊มมาในการสร้างแรงดันที่ส่วนมากแล้ว มักจะใช้ในงานช่างจิปาถะ แต่ก็ยังมีในบางกรณีที่มีการใช้ในงานช่างใหญ่ เช่นเดียวกัน นั่นทำให้การเลือกซื้อ เครื่องอัดที่เหมาะสมต่องาน และ งบประมาณก็เป็นสิ่งที่ต้องไปคู่กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งต่อไปนี้เราจะแนะนำคำถาม 5 ข้อที่เราควรถามตัวเราเองก่อนที่จะซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิคว่า : เราต้องการระดับแรงดันสูงสุดในเครื่องปั๊มไฮดรอลิคแบบอัดอากาศของเราเท่าไรกันแน่? เพื่อใช้ในการประเมินว่าเราจะใช้เครื่องอัดแบบจังหวะเดียว หรือ สองจังหวะ ค่า CFM (Cubic feet per minute) ที่เราต้องการคือเท่าไร? ค่า CFM หรือค่า คิวบิกฟุต/นาที จะเป็นค่าที่เราควรจะเพิ่มเข้าไปจากค่าของโรงงาน โดยค่าที่เพิ่มเข้าไปควรจะมีขนาดอยู่ที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขจากโรงงาน ทั้งนี้เพื่อกันเหนียวความสามารถในการรับมือของเครื่องอัดอากาศ

******ห้ามคำนวณค่า CFM มาบวกเอาดื้อๆ หากเช่นนั้นแล้ว จะส่งผลให้เราต้องซื้อถังหรือเครื่องอัดอากาศไฮดรอลิคที่ใหญ่เกินความจำเป็นจริงๆ*****

เราต้องการเครื่องปั๊มไฮดรอลิคแบบอัดอากาศ ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ หรือ ตั้งอยู่กับที่ การประเมินว่าเครื่องจักรที่เราต้องการใช้งานนี้จะอยู่กับที่ หรือ จะต้องเคลื่อนย้ายไปมา จะทำให้เราสามารถประเมินเลือกซื้อเครื่องอัดไฮดรอลิคอากาศที่มีขนาดและน้ำหนักเหมาะสม ยิ่งตัวเครื่องใหญ่มากขึ้นเท่าไรก้ตาม ประสิทธิภาพในการอัดอากาศและปริมาตรที่เกิดจะสูงตามขึ้นไปเท่านั้น และนั่นหมายถึง พลังงานที่ใช้เพิ่มมากขึ้น, น้ำหนักที่มากขึ้น, เสียงที่ดังขึ้น, ระบบเครื่องที่จะใหญ่ขึ้น พื้นที่ในการติดตั้ง ฯลฯ ทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย แล้วแต่ว่าเราต้องการเครื่องแบบไหนกันแน่ อุปกรณ์ในการเดินเครื่อง จะใช้แบบไหน, มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ น้ำมัน? เพราะเราต้องคำนึงถึงพื้นที่ๆเราติดตั้งเครื่องลงไปด้วยว่า อยู่ในพื้นที่เปิดหรือพื้นที่อับ แล้วพื้นที่นั้นเป็นที่ๆมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านอยู่หรือไม่ หรือถ้าหากตัดสินใจจะใช้เครื่องอัดไฮดรอลิคที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งก็จะมีข้อดีอยู่คือ ราคาค่อนข้างถูกกว่า และ ต้องการๆซ่อมบำรุงไม่มากนัก แต่ในกรณีที่ๆเครื่องไฮดรอลิคจะติดตั้งนั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าให้ใช้งาน เครื่องอัดไฮดรอลิคที่เหมาะสมก็ควรจะเป็นแบบที่ใช้น้ำมันในการเดินเครื่อง ซึ่งเครื่องอัดที่ใช้น้ำมันในการเดินเครื่องมักจะมีขนาดที่สามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายไปมาได้ ถังอัดควรจะมีขนาดเท่าไร? ขนาดของถังอัด (วัดโดยใช้หน่วย แกลลอน) ควรคำนึงจากประเภทของการใช้งาน โดยที่ถ้าหาก การใช้งานเครื่องอัดไฮดรอลิคเป็นการอัดเป็นช่วงๆ (อย่างเช่นงาน เครื่องยิงตะปู เป็นต้น) ถังอัดควรจะเป็นถังขนาดเล็ก แต่ถ้าหากการใช้งานเครื่องไฮดรอลิคเป็นแบบลากยาว เช่น งาน เครื่องพ่น, เครื่องไสฯลฯ ถังอัดควรจะมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นตามไปด้วย