เข็มขัดรัดสาย (Clamp)

62-phe5
62-clamp2
27_12_03_15_phe6
62-clamp3
62-clamp5
62-clamp4
62-01-ss
62-clamp1