สายน้ำมันผ้าถักโครงสร้างลวด 1 ชั้น(100 R5)

เป็นสายสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิค สายยางไฮดรอลิก SEA 100R5 โครงสร้างด้านนอกเป็นผ้าถักหุ้ม

-โครงสร้างด้านในเป็นลวดถัก 1 ชั้น แรงดันตามมาตรฐาน SAE100R5 / EN 853