สายน้ำมันผ้าใบ 1 ชั้น (100 R6)

เป็นสายสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิค ลม และน้ำ ประกอบด้วยโครงสร้างด้านนอกเป็นยาง

–โครงสร้างด้านในเป็นผ้าถัก 1 ชั้น มีน้ำหนักเบา แรงดันตามมาตรฐาน DIN - EN 854