สายไฮดรอลิคลวด 4 ชั้นพิเศษ(4SH)

เป็นสายสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิค ประกอบด้วยโครงสร้างด้านนอกเป็นยาง

–โครงสร้างด้านในเสริมเป็นลวด 4 ชั้น พันแบบ spiral แรงดันตามมาตรฐาน DIN - EN 856 4SP ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดในอุตสาหกรรมที่มีสมรรถนะเหนือกว่า