สายไฮดรอลิคลวด 4 ชั้น(4SP)

เป็นสายสำหรับใช้งานในระบบไฮดรอลิค ประกอบด้วยโครงสร้างด้านนอกเป็นยาง

–โครงสร้างด้านในเสริมเป็นลวด 4 ชั้น พันแบบ spiral แรงดันตามมาตรฐาน DIN - EN 856 4SP